Multidisciplinaire richtlijnen

Het KNGF neemt deel aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen. De meeste richtlijnen zijn ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, CBO. In de richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen opgenomen die zoveel mogelijk wetenschappelijk zijn onderbouwd. De richtlijnen dragen bij aan optimale zorgverlening en bieden orgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming.

Multidisciplinaire richtlijn Blauwe plekken bij kinderen

Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling, ontwikkeld op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiƫle steun vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

 

Trefwoorden: