Richtlijnen en Evidence Statements

Richtlijn Klompvoetjes en JGZ-richtlijn Preventie

Richtlijn Kinderen met klompvoetjes

De uitgangsvraag omvat twee deelvragen:

  • Hoe dient de diagnose klompvoet te worden gesteld?
  • Hoe dient de ernst van klompvoet te worden geclassificeerd?

JGZ-richtlijn Preventie, signalering en aanpak van voorkeurshouding schedelvervorming

Deze JGZ-richtlijn ‘Voorkeurshouding en schedelvervorming’ heeft tot doel handvatten te bieden voor:

  1. advisering over positionering en hantering ter preventie van voorkeurshouding en schedelvervorming;
  2. tijdige en correcte signalering, diagnose en/of eventuele verwijzing naar huisarts en/of kinderfysiotherapeut;
  3. verzorgingsadvisering na signalering;
  4. monitoring van het vervolg na verwijzing.

Trefwoorden: