Zoekresultaten

24 juni 2021

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (2018)

De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas.

Lees verder

24 juni 2021

CBO richtlijn Obesitas 2008 en addendum 2011

Het percentage kinderen met overgewicht is in Nederland in de periode 1980-2004 spectaculair gestegen. In 1980 had 3-5% van de 5 -11-jarige jongens te maken met overgewicht, en in 2004 was dit 13,6%. Meisjes blijken vaker te dik te zijn dan jongens, vooral op jongere leeftijd. De prevalentie van overgewicht bij meisjes van 4-15-jarigen was 16,8% in 2004.

Lees verder

24 juni 2021

KNGF-standaard. Beweeginterventie Overgewicht/Obesitas bij kinderen (2013)

Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland stijgt. In 1997 was bij 9% van de jongens en 12% van de meisjes sprake van overgewicht. In 2009 was dit respectievelijk 13% en 15%. Deze KNGF-standaard Beweeginterventie is bedoeld als handreiking voor (kinder)fysiotherapeuten die een beweegprogramma willen ontwikkelen en aanbieden aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud met overgewicht/obesitas.

Lees verder

24 juni 2021

Voorkeurshouding en Schedelvervorming Wiegendood (SIDS)

Voorkeurshouding - en de vaak daarmee gepaard gaande vervorming van de schedel - is een frequent voorkomend probleem bij jonge zuigelingen. Een voorkeurshouding staat een voorspoedige symmetrische ontwikkeling in de weg en leidt vaak tot onzekerheid en ongerustheid bij ouders, vooral als er ook een schedelvervorming is. Meestal is sprake van deformatieve plagiocefalie, soms van deformatieve brachycefalie of deformatieve scafocefalie.

Lees verder

23 juni 2021

JGZ-richtlijn pre- en dysmatuur geboren kinderen (2013)

Vroeg/prematuur geboren kinderen zijn kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken. SGA (small for gestational age = dysmatuur) geboren kinderen zijn kinderen die bij de geboorte een te laag geboortegewicht hebben voor de zwangerschapsduur, dat wil zeggen met een groeirestrictie (geboortegewicht ten opzichte van zwangerschapsduur < -2 SDS).

Lees verder

23 juni 2021

Obstetric brachial plexus palsy (2009)

Obstetric brachial plexus palsy: current treatment strategy, long-term results and prognosis

Lees verder

23 juni 2021

Neonatal Physical Therapy

Neonatal Physical Therapy. Part II: Practice Frameworks and Evidence-Based Practice Guidelines (2010)

Lees verder

23 juni 2021

Aanbeveling Landelijke NICU follow-up (2015)

Alle kinderen die op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) opgenomen worden, zijn per definitie at risk wat betreft hun latere groei en ontwikkeling. Omdat gebleken is dat het moeilijk is om al deze kinderen in de diverse NICU-centra gestandaardiseerd terug te zien voor follow-up, is er voor gekozen om het (al sinds de negentiger jaren bestaand) protocol voor follow-up van de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up aan te houden als basis en een doelgroep te formuleren van de kinderen die het grootste risico lopen om op de langere termijn problemen te krijgen met hun groei en ontwikkeling (in de breedste zin van het woord).

Lees verder

23 juni 2021

JGZ-richtlijn Heupdysplasie (2018)

Bij Development Dysplasia of the Hip (DDH) is er sprake van een dysplasie (onderontwikkeling) van het heupgewricht. Dit leidt ertoe dat de heupkom de heupkop onvoldoende overdekt. DDH kan heupinstabiliteit veroorzaken of in ernstige gevallen leiden tot luxatie. ​Onbehandeld kan DDH leiden tot ernstige invaliditeit en vroege coxartrose.

Lees verder

23 juni 2021

JGZ multidisciplinaire richtlijn Excessief huilen (2013_

Huilen is een onderdeel van normaal gedrag van baby’s, maar kan, zeker als een baby excessief huilt, ouders onzeker maken. Professionals die zich bezig houden met baby’s, waaronder de JGZ, kunnen ouders hierbij ondersteunen en empoweren op een manier die aansluit bij de behoeften van ouders en kind.

Lees verder