Zoekresultaten

29 november 2023

Netwerk NVFK

Nationale en internationale netwerken

Lees verder

28 november 2023

Cursusdag SASS-groepsinterventie: Samen Aan de Slag met Schrijven!

Veel kinderen in groep 3 en 4 hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van aanvullende instructie en gerichte oefening.

Lees verder

25 november 2023

cursus Kinderfysiotherapie bij Positionele Schedeldeformaties

Op zaterdag 25 november 2023 organiseren Elly van der Grift (kinderfysiotherapeut) en Sofie Meijer Msc, voor de 6e keer deze cursus.

Lees verder

23 november 2023

Algemene Ledenvergadering

De NVFK organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFK. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV!

Lees verder

20 november 2023

Inrichtingseisen (2022)

Op verzoek van de NVFK is een werkgroep Inrichtingseisen opgericht. De werkgroep heeft de opdracht gekregen om de inrichtingseisen van het KNGF (2000) en de aanpassingen door het NVFK (2006) te beoordelen en nieuwe eisen-/adviezen op te stellen.

Lees verder

16 november 2023

F.O.K.-cursus 2023 - cluster 6

Wij hebben de planning weer rond van onze F.O.K. cursus 2023! Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar. Schrijf je in op één of meer clusters via de website: www.sbok.nl.

Lees verder

15 november 2023

Cursus Cervicale mobiliteitsproblemen bij asymmetrische zuigelingen

De EWMM organiseert een boeiende cursusdag over zuigelingenasymmetrie, waarbij zowel theoretische als wel praktische vaardigheden worden gedoceerd.

Lees verder

14 november 2023

NVFK webinar (ON)HANDIG – een gecoördineerde aanpak bij DCD: interventie

Ieder kind zou zich, binnen zijn eigen mogelijkheden, optimaal moeten kunnen ontwikkelen op het gebied van bewegen in het dagelijks leven en sport. Daarbij zijn de omgeving en de context van het kind essentieel èn is het belangrijk dat een kind veerkracht ontwikkelt en betekenis ervaart in zijn omgeving en met zijn leeftijdsgenoten.

Lees verder

09 november 2023

3e EUPPT congress 2024

Het derde Europese kinderfysiotherapie congres vindt in 2024 plaats in Zurich, Zwitserland, op 10,11,12 oktober.

Lees verder

09 november 2023

Handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase

De handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase is inmiddels gepubliceerd op Pallialine. Dit in navolging van de in juni gepubliceerde handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase. 

Lees verder