Zoekresultaten

30 januari 2024

Praktische Pediatrie - Hypermobiliteit van gewrichten op de kinderleeftijd

In het vakblad 'Praktische Pediatrie' van december 2023, staat dit nascholingsartikel, geschreven door Prof, Dr. Raoul Engelbert, Dr. Leonie Menke en Dr. Marion van Rossum.

Lees verder

22 januari 2024

3e EUPPT congress - 10, 11 en 12 oktober 2024

Het derde Europese kinderfysiotherapie congres vindt in 2024 plaats in Zurich, Zwitserland, op 10,11,12 oktober.

Lees verder

16 januari 2024

NPi-service Kinderen staat voor je klaar!

De nieuwe NPi-service Kinderen staat online!

Lees verder

16 januari 2024

Kinderpalliatieve Zorg

De zorg verbeteren voor kinderen die niet meer beter worden: wil je ons daarbij helpen?

Lees verder

16 januari 2024

Project ‘In Beweging: Kinderfysiotherapeut 2040’

Kinderen met beperkingen willen bewegen met andere kinderen denk aan spelen en sporten, maar helaas doen ze dit nog weinig.

Lees verder

16 januari 2024

Webinar behandeling DCD - terugkijken?

Afgelopen november heeft de NVFK het najaarswebinar 2023 georganiseerd.

Lees verder

16 januari 2024

NVFK-regionalisering

Regionalisering is voor de NVFK een belangrijk speerpunt.

Lees verder

16 januari 2024

Meedenken over nieuwe beleidsvisie 2025-2030

Zoals je hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief is het bestuur gestart met de ontwikkeling van een nieuwe beleidsvisie 2025-2030.

Lees verder

16 januari 2024

Beroepsprofiel Kinderfysiotherapie - 2023

In de Algemene Ledenvergadering van het KNGF (23-11-2023) zijn alle 14 beroepsprofielen vastgesteld.

Lees verder

16 januari 2024

Professionale standaard

Onderdeel van de KNGF Beroepscode is de professionele standaard. De kinderfysiotherapeut wordt geacht zich bij de beroepsuitoefening te laten leiden door deze professionele standaard. De professionele standaard is het geheel van professionele waarden en normen dat beschrijft wat in een bepaalde situatie ‘goed hulpverlenerschap’ is.

Lees verder