Zoekresultaten

25 juni 2021

Developmental Coordination Disorder (DCD)

Vijf tot zes procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd (j>m) heeft Developmental Coordination Disorder (DCD). Kinderen met DCD worden in Nederland behandeld binnen de eerstelijn en in een kinderrevalidatiecentrum.

Lees verder

25 juni 2021

Nationale onderzoeksagenda Cerebrale Parese

De Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese (CP): 11 onderzoeksvragen die volgens mensen met CP, ouders van kinderen en volwassenen met CP (zorg)professionals en onderzoekers de hoogste prioriteit hebben om te onderzoeken.

Lees verder

25 juni 2021

Pediatric physical therapists with PhD

In ons vak speelt wetenschappelijk onderzoek een grote rol. Inmiddels zijn er al meerdere kinderfysiotherapeuten gepromoveerd op allerlei onderwerpen. Het werk van deze experts levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het kinderfysiotherapeutisch behandelproces.

Lees verder

25 juni 2021

Rode vlaggen kinderfysiotherapie (2007)

De rodevlaggenlijst is ontwikkeld als hulpmiddel bij de kinderfysiotherapeutische besluitvorming in de directe toegankelijkheid kinderfysiotherapie.

Lees verder

25 juni 2021

JGZ-richtlijn Opsporen oogafwijkingen (2019)

De richtlijn ‘Opsporen oogafwijkingen’ beschrijft het hele opsporingsprogramma voor oogafwijkingen voor jeugdigen van 0-18 jaar.

Lees verder

25 juni 2021

Factsheets Manuele Therapie bij Kinderen en Zuigelingen

In samenwerking met de NVFK en de onderzoekers van IQ Healthcare heeft de NVMT 4 factsheets ontwikkeld, speciaal voor het domein zuigelingen en kinderen. De factsheets zijn beschikbaar voor leden van de NVMT en de NVFK.

Lees verder

24 juni 2021

Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (2016)

EHBO is helpend gedrag en de eerste zorg bij een acute ziekte of letsel. De doelstellingen van een eerstehulpverlener zijn onder andere het behoud van leven, het verlichten van lijden, het voorkomen van verergering van ziekte of letsel en het bevorderen van herstel. EHBO kan door iedereen in elke situatie worden gestart en omvat daarnaast ook zelfzorg.

Lees verder

24 juni 2021

NVK-richtlijn blauwe plekken bij kinderen (2016)

Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die er mee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van kindermishandeling. Tot nu toe ontbrak voor de Nederlandse situatie een handleiding over blauwe plekken bij kinderen in relatie tot een vermoeden op kindermishandeling.

Lees verder

24 juni 2021

Pijnobservatielijst MOBID-2-NL

MOBID-2 is een pijnobservatielijst die, hoewel ontwikkeld voor dementerende ouderen, ook bruikbaar kan zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. De lijst is één van de weinige observatielijsten waarbij er aandacht is voor bewegingspijn.

Lees verder

24 juni 2021

Nederlandse normwaarden Alberta Infant Motor Scale (AIMS)

Al langere tijd is in de praktijk bekend dat de Canadese normpercentielen van de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) niet geschikt zijn voor de Nederlandse populatie. De nieuwe Nederlandse normwaardes zijn gebaseerd op de gegevens van 1697 Nederlandse kinderen. De volgorde van het bereiken van de motorische mijlpalen was hetzelfde bij Nederlandse en Canadese kinderen. Nederlandse kinderen ontwikkelden zich echter langzamer dan de Canadese kinderen.

Lees verder