Zoekresultaten

24 juni 2021

Scoreformulieren cardiovasculaire testen

Scoreformulieren van cardiovasculaire testen.

Lees verder

24 juni 2021

Tabel meetinstrumenten en vragenlijst

Overzichtstabel met meetinstrumenten en vragenlijsten die relevant zijn voor de kinderfysiotherapeut.

Lees verder

24 juni 2021

Vermoeidheid bij kanker

Management of fatigue in children and adolescents with cancer and in paediatric recipients of haemopoietic stem-cell transplants: a clinical practice guideline.

Lees verder

24 juni 2021

JGZ-richtlijn: Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

De JGZ-richtlijn 'Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen' is gericht op het bevorderen van gezond slaapgedrag en het verminderen van slaapproblemen bij kinderen van 0-18 jaar waarover vragen zijn bij ouders, de jeugdige zelf en/of professionals.

Lees verder

24 juni 2021

Zorgstandaard Chronische Pijn (2017)

Chronische pijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Chronische pijn vraagt om een integrale benadering en dus een multidisciplinaire aanpak. Heldere, niet-vrijblijvende afspraken tussen zorgprofessionals onderling, en tussen zorgprofessionals en andere betrokkenen zoals patiënten, zorgverzekeraars, overheid zijn essentieel.

Lees verder

24 juni 2021

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen veel voor. Een Nederlandse cohortstudie liet zien dat 14,6% van de tienjarigen somatische klachten zonder medische diagnose had. Bij een derde van deze groep persisteerden de klachten tussen het tiende en 17e levensjaar.

Lees verder

24 juni 2021

JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen Signalering, begeleiding en toeleiding

Autismespectrumstoornis (ASS) is een multifactoriële aandoening met een hoge erfelijke predispositie van ongeveer 60% . ASS komt voor op alle niveaus van intelligentie en kan samengaan met zeer uiteenlopende stoornissen. De Gezondheidsraad (2009) gaat er vanuit dat 1% van de Nederlandse bevolking aan een vorm van autisme lijdt en sluit zich hiermee in grote lijnen aan bij de internationale opvattingen.

Lees verder

24 juni 2021

JGZ-richtlijn ADHD (2015)

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder ofwel Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit/Impulsiviteit) is een zogenoemde externaliserende gedragsstoornis: storend gedrag is vooral gericht op en hangt samen met de omgeving van de jeugdige. Het is de meest voorkomende externaliserende gedragsstoornis bij jeugdigen.

Lees verder

24 juni 2021

Overgewicht. Preventie, signalering, interventie en verwijzing van kinderen

Overgewicht manifesteert zich op steeds jongere leeftijd. Zowel het aantal kinderen met overgewicht als de mate van overgewicht neemt toe. Preventie van overgewicht en vooral van obesitas spitst zich toe op enerzijds speciale aandacht voor kinderen met risicofactoren, zoals ouders met overgewicht/obesitas, een Turkse of Marokkaanse afkomst, een laag en ook een hoog geboortegewicht, een lage socio-economische positie en weinig bewegen. En anderzijds op beschermende factoren, zoals borstvoeding, veel bewegen en voldoende plaats om buiten te spelen.

Lees verder

24 juni 2021

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (2018)

De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas.

Lees verder