Zoekresultaten

08 februari 2022

NPi-service

De fysiotherapie blijft in beweging. Nieuwe inzichten, methodieken en evidence volgen elkaar op. Niet altijd eenvoudig om alle belangrijke ontwikkelingen bij te houden. Er komt al zoveel op ons af! Om toch bij te kunnen blijven, biedt KNGF zijn leden (met Compleet-lidmaatschap) toegang tot de NPi-service met de meest relevante artikelen en inzichten uit het vakgebied.

Lees verder

08 februari 2022

Frame running

Wil jij jonge kinderen met lichamelijke beperkingen stimuleren om te bewegen of te sporten en zoek jij hiervoor nog een geschikt hulpmiddel voor deze kinderen?

Lees verder

07 februari 2022

Regionalisering binnen de kinderfysiotherapie

Eind 2021 hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden over het thema “regionalisering”. Er is een verdeling gemaakt in 4 grote regio’s (Noord-West, Noord-Oost, Zuid-West en Zuid-Oost) waarin de regioadviseurs van het KNGF samen met de regioambassadeurs en regiocontactpersonen van de NVFK aan leden van hun eigen regio een presentatie gaven over regionalisering en in gesprek gingen met deelnemers over de huidige situatie en toekomstige kansen en mogelijkheden.

Lees verder

04 februari 2022

Diagnosecodes

Hier vind je de aanbevolen coderingen voor de meest voorkomende kinderfysiotherapeutische indicaties. Mogelijk staan minder voorkomende aandoeningen niet specifiek vermeld op deze lijst. De lijst is geen opsomming van alle voorkomende kinderfysiotherapeutische indicaties.

Lees verder

04 februari 2022

Jong NVFK, durf te dromen

Jong NVFK is een gratis netwerk dat is bedoeld voor kinderfysiotherapeuten tot en met 35 jaar om te dromen over de toekomst en de toekomst van het vak. In de zorg en in ons vak kinderfysiotherapie verandert er veel. Daarom is het belangrijk dat jonge kinderfysiotherapeuten zich betrokken voelen bij het NVFK en samen met het NVFK het mooie vak kinderfysiotherapie verder helpen uitvoeren op de best mogelijke manier. Ons doel is om andere jonge kinderfysiotherapeuten te leren kennen, te betrekken bij de NVFK, kennis te delen, na te denken over de toekomst en om deze collega’s te prikkelen om verder te kijken dan de grenzen van hun vak. Vandaar ons motto: ‘Durf te dromen!’

Lees verder

04 februari 2022

Long-COVID bij kinderen

(Kinder) fysiotherapeuten van het Amsterdam UMC hebben een handvest geschreven voor de behandeling van kinderen met long-covid.

Lees verder

21 januari 2022

Call for abstracts Symposium ‘Landelijke Neonatale Follow Up’

Op 19-05-2022 organiseert het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven namens de landelijke werkgroep Neonatale Follow Up het Symposium ‘Landelijke Neonatale Follow Up’.

Lees verder

21 januari 2022

Pediatric Physical Therapy – Vertalingen

Een goed begin van 2022, de Pediatric Physical Therapy editie januari 2022 is uit!

Lees verder

17 januari 2022

Projectgroep Developmental Coordination Disorder (DCD)

Artikelen over DCD voor jou samengevat, met een vertaalslag voor de praktijk!

Lees verder

17 januari 2022

Factsheet Sensorische Integratie (Therapie) of Sensorische Informatieverwerking

Kinderfysiotherapie en Sensorische Integratie (Therapie) of Sensorische Informatieverwerking (SI(T)

Lees verder