Zoekresultaten

27 juni 2021

NVFK-formats verslaglegging

Speciaal voor onze leden hebben we een aantal formats ontwikkeld voor de verslaggeving. We streven er naar deze informatie door te sturen naar de verschillende EPD's. Neem contact met ons op als jouw EPD dit nog niet heeft.

Lees verder

27 juni 2021

Kinderfysiotherapie en groepsbehandeling

Bij de NVFK komen regelmatig vragen binnen over groepsbehandelingen voor kinderen. Deze vragen gaan over de inhoud (beschikt de NVFK over beweegprogramma’s voor kinderen?) en de voorwaarden (waar moet een groepsbehandeling aan moet voldoen?).

Lees verder

27 juni 2021

Behandelen op school en leerplicht

Naar aanleiding van vragen van leden over behandelen op school in relatie tot leerplicht en verzuim, hebben wij navraag gedaan bij de Rijksoverheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderstaand antwoord hebben wij hierover ontvangen en delen wij met toestemming van het ministerie.

Lees verder

27 juni 2021

Wet langdurige zorg

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.

Lees verder

27 juni 2021

Toestemming voor uitwisseling informatie

In verband met het medisch beroepsgeheim is het niet toegestaan informatie over patiënten zonder toestemming van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger te delen met andere zorgverleners en derden.

Lees verder

27 juni 2021

Toestemming voor behandeling minderjarigen

Mag je een kind van 12 behandelen zonder toestemming van zijn ouders? En hoe zit het met iemand van 17 jaar? Wat moeten de ouders dan wél weten en wat blijft tussen jou en je patiënt?

Lees verder

27 juni 2021

Legitimatieplicht

Voor iedereen geldt in de zorg een identificatieplicht.

Lees verder

27 juni 2021

Professionale standaard

Onderdeel van de KNGF Beroepscode is de professionele standaard. De kinderfysiotherapeut wordt geacht zich bij de beroepsuitoefening te laten leiden door deze professionele standaard. De professionele standaard is het geheel van professionele waarden en normen dat beschrijft wat in een bepaalde situatie ‘goed hulpverlenerschap’ is.

Lees verder

27 juni 2021

Handhaving beroepsethiek en gedragsregels

Bewaking van de kwaliteit van de zorg

Lees verder

27 juni 2021

NVFK preventieve screening

Met het document 'NVFK Preventieve Screening: domein en gedragsprotocol' wil de NVFK duidelijk vastleggen welke vorm van screening wel en welke niet valt onder verzekerde zorg en wat de afspraken over de vergoeding zijn.

Lees verder