Zoekresultaten

27 juni 2021

Toestemming voor behandeling minderjarigen

Mag je een kind van 12 behandelen zonder toestemming van zijn ouders? En hoe zit het met iemand van 17 jaar? Wat moeten de ouders dan wél weten en wat blijft tussen jou en je patiënt?

Lees verder

27 juni 2021

Legitimatieplicht

Voor iedereen geldt in de zorg een identificatieplicht.

Lees verder

27 juni 2021

Professionale standaard

Onderdeel van de KNGF Beroepscode is de professionele standaard. De kinderfysiotherapeut wordt geacht zich bij de beroepsuitoefening te laten leiden door deze professionele standaard. De professionele standaard is het geheel van professionele waarden en normen dat beschrijft wat in een bepaalde situatie ‘goed hulpverlenerschap’ is.

Lees verder

27 juni 2021

Handhaving beroepsethiek en gedragsregels

Bewaking van de kwaliteit van de zorg

Lees verder

27 juni 2021

NVFK preventieve screening

Met het document 'NVFK Preventieve Screening: domein en gedragsprotocol' wil de NVFK duidelijk vastleggen welke vorm van screening wel en welke niet valt onder verzekerde zorg en wat de afspraken over de vergoeding zijn.

Lees verder

27 juni 2021

Rol kinderfysiotherapeut bij het sportende kind (position paper)

Op 22 april 2021 heeft de NVFK de position paper 'De rol van de kinderfysiotherapeut bij het sportende kind' gelanceerd.

Lees verder

27 juni 2021

Behandelindex - toelichting (2021)

Naar aanleiding van de vele vragen van leden met betrekking tot de behandelindex en dan met name de relatie van de behandelindex tot de kinderfysiotherapeutische behandeling en de specifieke kinderfysiotherapiepraktijk, heeft de NVFK zich hier de afgelopen periode verdergaand in verdiept. De NVFK had daarbij toegang tot data die door Vektis gebruikt worden om de behandelindex voor de verschillende praktijken te berekenen.

Lees verder

27 juni 2021

NZa meldpunt Klachten

Zorgverzekeraars zijn verplicht tijdens de contracteerperiode voldoende bereikbaar te zijn.

Lees verder

27 juni 2021

Handreiking - Contractering 2021

Elk jaar brengt de NVFK een handreiking en een factsheet uit.

Lees verder

27 juni 2021

Informatie over zorgverzekeraars

De Commissie Beroepsbelangen beoordeelt jaarlijks het inkoopbeleid en de contracten van zorgverkeraars voor het volgende jaar. De belangrijkste punten voor de kinderfysiotherapie worden samengevat in de handreiking en de factsheet. Elk jaar worden deze documenten herzien voor het nieuwe contractjaar. Daarnaast wordt actuele informatie in relatie tot zorgverzekeraars hier geplaatst.

Lees verder