kind-en-zorg.jpg
27 februari 2023

Boekje over ‘Werken in combinatie met een zorgintensief kind’ - EMB Nederland

Vorig jaar hebben beleidsonderzoekers in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek gepubliceerd over arbeidsparticipatie van ouders met een zorgintensief kind. 2CU heeft getracht een aanvulling te schrijven op deze publicatie met concrete tips en adviezen voor ouders. Aan EMB Nederland is gevraagd hierover mee te denken.

Dat hebben zij gedaan vanuit vier verschillende standpunten (persona's):
Rood - Ik werk en wil graag blijven werken
Paars - Ik werk, maar overweeg om te stoppen
Groen - Ik werk nu niet, maar wil wel weer gaan werken
Geel - Ik werk niet en wil dat (voorlopig) ook niet

In het digitale boekje vinden ouders veel tips en quotes terug hoe andere ouders met verschillende situaties omgaan. De opzet van dit 'boekje' is niet om ouders te vertellen wat ze moeten doen, maar wel om duidelijk uitleg te geven wat hun opties kunnen zijn en waar ze op kunnen letten. Zodat ouders een weloverwogen keuze maken om te werken of niet te werken in combinatie met de zorg voor hun kind.

Nu, op dit moment, is de tekst van het boekje zo goed als klaar en zou EMB Nederland jou om een gunst willen vragen. Zij horen heel graag van verschillende ouders wat zij van dit boekje vinden.

Ken jij ouders met een zorgintensief kind die feedback zouden willen geven? Wil jij hen vragen feedback te geven?

Deze feedback gaat vooral om inhoud, nut, gebruik, vorm, missende informatie etc. Hierbij vind je een feedbackformulier. Het feedbackformulier gebruikt dezelfde kleuren van de persona's dus graag in de juiste kleur de feedback teruggeven.

Hierbij de link naar het digitale boekje: Werken als je een zorgintensief kind hebt (canva.com)