11 april 2024

Diagnosecodes

Hier vind je de aanbevolen coderingen voor de meest voorkomende kinderfysiotherapeutische indicaties. Mogelijk staan minder voorkomende aandoeningen niet specifiek vermeld op deze lijst. De lijst is geen opsomming van alle voorkomende kinderfysiotherapeutische indicaties.

Kinderfysiotherapeutische indicaties NVFK (2022)

De diagnosecodes voor kinderfysiotherapeutische indicaties uit bijgevoegd document worden algemeen geaccepteerd, Menzis hanteert echter een eigen DCSPH-lijst.

Voor nadere uitleg over diagnosecoderingen verwijzen we naar de uniforme DCSPH-lijst van het KNGF (januari 2020).