Beroepsprofiel

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.

Kwaliteitsregister

Kinderfysiotherapeuten staan in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL geregistreerd. De meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie vind je in het beleidsdocument op de website van KRF NL.