Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) is in 1985 opgericht en heeft bijna 1.000 leden. De NVFK maakt als erkende beroepsinhoudelijke vereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Je kunt lid worden van de NVFK als je als kinderfysiotherapeut in het Specialistenregister Kinderfysiotherapie ingeschreven staat. Daarnaast kent de vereniging studentleden, aspirantleden, ereleden en buitengewone leden.

Bestuur

Het bestuur van de NVFK houdt zich bezig met het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging en planvorming ten behoeve van de leden.

Jouw invloed in de vereniging

Door gebruik te maken van jouw invloed kun je de koers van de vereniging mede bepalen. Dit is een van de grote voordelen van je lidmaatschap.

Kader en Commissies

Binnen de vereniging zijn een aantal commissies en projectgroepen actief.