De Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste van de wereld, dat is dé ambitie van 20 gezondheidsfondsen en het NOC-NSF.

Introductie nieuwe webpagina "Kind 2040"

De NVFK draagt uit dat dit ook moet gelden voor kinderen met een chronische ziekte of fysieke beperking. Dit is dan ook de aanleiding voor het oprichten van ‘Commissie Kind 2040’.

Bekijk hier ook het filmpje over het Ontwikkelplatform.

test

Vrijdag 4 oktober in Papendal

NVFK Najaarscongres 2024

Noteer de datum alvast in je agenda!

Verdere informatie over het programma volgt zo spoedig mogelijk.

test
Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) is in 1985 opgericht en heeft bijna 1.000 leden. De NVFK maakt als erkende beroepsinhoudelijke vereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Je kunt lid worden van de NVFK als je als kinderfysiotherapeut in het Specialistenregister Kinderfysiotherapie ingeschreven staat. Daarnaast kent de vereniging studentleden, aspirantleden, ereleden en buitengewone leden.

Agenda NVFK

Hier vind je een overzicht van alle komende events.