kind-en-zorg.jpg
01 mei 2023

Ketenaanpak GLI kinderen

Collega's gezocht met ervaring in de ketenaanpak GLI kinderen.

Vanaf 2024 worden onderdelen van de Ketenaanpak zorg en ondersteuning van kinderen met overgewicht en obesitas opgenomen in de Basisverzekering (BV). Momenteel wordt er door de NZA gewerkt aan een regeling en een beleidsregel die inkoop door zorgverzekeraars mogelijk gaat maken. Onderdelen die – onder bepaalde voorwaarden - zeker onder de BV gaan vallen zijn de verrichtingen van de Centraal Zorg Verlener (CZV) en de uitvoering van de Gecombineerde Leefstijl Interventie Kinderen.  Het bestuur van de NVFK komt graag in contact met kinderfysiotherapeuten die specifieke kennis en ervaring hebben op dit dossier. De regelgeving wordt onder andere gebaseerd op de ‘experimenten’ zoals deze al verschillende jaren lopen in Maastricht, Arnhem en Amsterdam. Ben jij als kinderfysiotherapeut op enige manier betrokken bij deze experimenten of anderszins betrokken bij (een) Ketenaanpak; wij komen graag met je in contact om jouw kennis en ervaringen te benutten voor het optimaal positioneren van de kinderfysiotherapeut.

Neem contact op via [email protected]