win-project.jpg
10 oktober 2023

WIN-project

De afgelopen 2 jaar heeft het NVFK deelgenomen als consortiumpartner in het Wheelchair Skills Implementation Netwerk (WIN-project).

De activiteiten in dit project hebben zich gericht op het implementeren en borgen van rolstoelvaardigheidstraining op 7 locaties in Nederland en het inventariseren van de mogelijkheden voor landelijke implementatie. Revalidatiecentra UMCG Beatrixoord, De Hoogstraat, Heliomare, Basalt en Reade hebben op 1 kinder-/jeugdafdeling rolstoelvaardigheidstraining onderdeel gemaakt van de zorg die zij aanbieden. Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Oefenen van vaardigheden zowel binnen in oefenruimte/huis als buiten op straat

2) Minimaal 6 uur training met aanwezigheid van ouders/verzorgers

3) Minimaal 6 uur training van een ervaringsdeskundige rolstoelvaardigheidstrainer

4) Minimaal 6 uur training in een groep

5) Trainingen worden gegeven door een bekwame therapeut

Therapeuten van de deelnemende afdelingen werden begeleid door een implementatiedeskundige om een implementatie stappenplan te doorlopen. Per locatie werden barrières en oplossing in kaart gebracht, zoals bijvoorbeeld ‘door korte tijdsduur oefenmoment is er geen tijd om naar buiten te gaan’. De overeenkomsten en verschillen tussen de deelnemende locaties werden met elkaar vergeleken. Vervolgens werden enkele generieke oplossingen uitgewerkt, waaronder een scholing voor therapeuten en een informatiewaaier over goed zitten en rijden in een rolstoel. Daarnaast werden lokale oplossingen uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld een draaiboek voor het logistiek regelen van de aanmeldingen, ruimte en therapeut trainers. Bij het uitwerken van de oplossing werd er gewerkt vanuit het uitgangspunt, wat moet er gebeuren om deze training over 5 jaar nog steeds succesvol te laten draaien.

In het consortium zijn de barrières en oplossingen voor landelijke implementatie besproken, waarbij onderwerpen aanbod kwamen als: verschil 1ste en 2de lijn, vergoeding inzet ervaringsdeskundige trainers, kleine doelgroep, bewustzijn belang rolstoelvaardigheidstraining bij professionals, rolstoelvaardigheidsniveau van therapeut en het belang van een goede rolstoel.

Ben je geïnteresseerd in de scholing, wil je meer weten over dit project of wil jij je aanmelden voor de WIN-nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar [email protected]