delen.jpg
16 januari 2024

NVFK-regionalisering

Regionalisering is voor de NVFK een belangrijk speerpunt.

Maar hoe doe je dat nou precies? In deze nieuwe rubriek vertellen kinderfysiotherapeuten hoe zij aan de slag zijn gegaan met regionalisering.

De eerste kinderfysiotherapie praktijk komt uit Zeeland. Olivier van der Hilst is regiovertegenwoordiger voor de NVFK. Heb je vragen over regionaliseren stuur je mails naar [email protected].

Hoe zijn jullie tot stand gekomen?

Eind 2020 zijn er startgesprekken gevoerd tussen verschillende praktijkhouders en het KNGF om een regionaal netwerk te vormen met een groot aantal fysiotherapiepraktijken. In de bijeenkomsten die volgden heeft dit netwerk meer vorm gekregen en zijn de meeste praktijken uit de regio aangesloten bij deze Zeeuwse Fysio Coöperatie (ZFCO). Uitgangspunt van deze coöperatie is om regionaal één aanspreekpunt te vormen voor stakeholders en de belangen van de leden hierin te behartigen.

Bij de ZFCO was ook een aantal kinderfysiotherapeuten aangesloten, sommigen vanuit een gespecialiseerde kinderfysiotherapiepraktijk en anderen als onderdeel van een bredere fysiotherapiepraktijk. Wij merkten dat veel thema’s voor ons niet van toepassing waren (ketenzorg artrose, velpreventie etc.) en dat wij visie hebben om juist specifiek de kinderfysiotherapie beter te profileren. Hierdoor zijn we eind 2022 een open netwerkgroep kind gestart.

Welke kansen/doelen hebben jullie?

De kansen voor een regionale kind-netwerkgroep zijn grofweg in drie categorieën in te delen:

1. Vakinhoudelijk: Op dit moment draait er een intervisiegroep met kinderfysiotherapeuten. We hebben samen gekeken of het mogelijk is om scholingen gezamenlijk naar onze regio te halen, zodat we minder ver hoeven te rijden en eventueel schaalvoordeel kunnen krijgen. En, misschien wel de belangrijkste, we zien en spreken elkaar vaker waardoor we elkaar veel makkelijker weten te vinden om te overleggen of om patiënten over te dragen.

2. Profilering: Samen naar buiten treden en het vak kinderfysiotherapie op de kaart zetten. Omtrent dit thema hebben we grote plannen gemaakt, zoals samen content maken voor social media en een symposium organiseren voor verwijzers. Nu zien we dat deze kansen ook veel tijd kosten en dit nu minder onze prioriteit heeft, waardoor we dit op een lager pitje hebben gezet.

3. Positionering: De financieringsstructuren omtrent de zorg zijn aan het verschuiven naar lokale gemeenten. Nu al hebben zij de opdracht om vanuit het GALA en Sportakkoord gelden te verdelen. Ons netwerk maakt het voor ons mogelijk om niet alleen lokaal in onze eigen gemeente mee te denken, maar ook regionaal aan te sluiten bij de mandaat-gemeente. Hierbij hebben we het voordeel dat het bestuur van onze overkoepelende coöperatie zich inzet op dit niveau. We merken dat het voor ons als kinderfysiotherapeuten lastig is om al deze ontwikkelingen bij te houden en steeds op de juiste momenten, de juiste plannen te presenteren bij de juiste personen. Binnen ons netwerk hebben we een kleinere groep aangesteld die namens het netwerk inzet op aansluiten bij Kansrijke Start, aanpak overgewicht bij kinderen en de Motoriekpeiling (MQ-scan).

Hoe kijk je naar de toekomst?

We zijn blij met waar we nu staan, maar voelen ook dat we nog een jong netwerk zijn. Het blijft zoeken naar waar je samen de focus op legt en wat er precies voor nodig is om resultaten te behalen.

Hoe de toekomst ook gaat zijn, het is de moeite waard om samen sterk te staan. Samen die belangrijke positie in te nemen in de zorg die bij ons past en de gezonde beloning die daarbij hoort.