14 februari 2024

Open Brief - OC&W, VWS, NRO en PO-raad

Op 7 februari jl. is er een open brief verzonden naar ministerie van OC&W, ministerie van VWS, het NRO en de PO raad. Deze brief tref je aan de rechterzijde op deze pagina aan.

Pseudowetenschap in de scholen en in de behandeling van kinderen met leerstoornissen, autisme, ADHD en DCD

Met deze mail willen we u een open brief bezorgen die wij zeer wijd wensen te verspreiden bij allen die betrokken zijn bij de opvoeding, onderwijs en de begeleiding van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Wij haken aan bij het initiatief van onze Belgische collega’s en hebben de Belgische open brief – met goedkeuring - aangepast aan de Nederlandse situatie. 

De Nederlandse brief bevindt zich als download aan de rechterzijde.

Met deze brief willen we wijzen op het gebruik van pseudowetenschappelijke methodes zoals ‘MNRI Reflex-Integratie’, INPP Reflex-Integratie (bijvoorbeeld Masgutova methode), ‘Kritische Ontwikkelings Begeleiding volgens Hendrickx’, ‘Braingym’, ‘Sensory Integration volgens Ayres’ en ‘lateralisatie’ therapie, al dan niet volgens Mesker. Deze methodes zijn niet effectief en kosten tijd en geld van ouders, kinderen en overheid. Ze verhinderen soms correcte diagnostiek en doorkruisen een goed management en een eventueel taakgerichte behandeling gericht op de individuele problematiek van elk kind. 

Wij richten ons tot het onderwijs: Nederlandse overheid, koepels, samenwerkingsverbanden, instellingen voor pedagogische begeleiding, schoolbegeleidingsdiensten en de ondersteuningsnetwerken. Hoewel deze laatsten een zeer belangrijke stakeholder vormen, slaagden we er wellicht niet in de juiste contactpersonen en adressen te identificeren.

Maar evenzeer richten we ons tot de zorg: wellicht in de eerste plaats tot de fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten zelf en hun beroepsorganisatie en kwaliteitscontrole-orgaan, maar zeker ook tot logopedisten, psychologen, huisartsen, kinderartsen en psychiaters. Tevens richten we ons tot hun opleiders. Ook de sector van de ambulante revalidatie wordt aangeschreven. Ook brengen we de Nederlandse overheid op de hoogte van dit initiatief.

In reactie op ons schrijven hebben de fysiotherapeutische beroepsverenigingen SKF en KNGF verklaard het geaccrediteerde scholingsbestand te controleren op de aanwezigheid van scholing die deze methodes bevat. Worden deze methodes aangetroffen dan zal accreditatie worden beëindigd per eerstvolgende mogelijkheid. 

Zoals u kunt lezen is de brief ondertekend door deskundigen op het gebied van ontwikkelingsstoornissen.

Wij denken dat op deze wijze de inhoud van deze brief duidelijk gedragen is door zowel academici als experts in het werkveld. Wij hopen dan ook dat u binnen uw organisatie met deze informatie rekening zal houden zodat de kinderen en de ouders de weg vinden naar de beste zorg. Budgetten van de overheid, maar ook geld, tijd en energie van ouders en kinderen zijn immers niet onbeperkt en baat het niet, dan schaadt het dus wel.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp dan valt deelname aan het gratis webinar op 28 februari, georganiseerd door de Universiteit van Gent, te overwegen. Nadere informatie vindt u hier: https://acrehab.ugent.be/2024-open-brief

 

Hoogachtend, in naam van alle ondertekenaars,

 

Prof. dr. Mijna Hadders-Algra

Emeritus hoogleraar ontwikkelingsneurologie en hoofdredacteur van het boek Kinderrevalidatie, UMCG, Groningen

[email protected]

 

P.S. U mag de brief zeker doorsturen naar andere geïnteresseerden.