lvtf.jpg
20 maart 2024

De Paul Helders Lecture

Bij deze het verzoek aan de leden van de NVFK om kandidaten voor te dragen voor de Paul Helders Lecture 2024.

Wie heeft volgens jou een exceptionele en duurzame bijdrage geleverd aan ‘de kinderfysiotherapie’ waarvan onderwijs en wetenschap een belangrijk deel uitmaken?

Voorzie jouw voordracht van een CV van de voorgedragen kandidaat, waaruit blijkt dat deze in het profiel past van de Paul Helders Lecture. Stuur deze voordracht voor 1 mei 2024 per mail naar [email protected], met als onderwerp Paul Helders Lecture.

Meer info:

De Paul Helders Lecture is in 2000 ingesteld bij het 25-jarig jubileum van het Kinderbewegingscentrum. De Paul Helders Lecture wordt toegekend aan iemand die zich door de jaren heen bijzonder heeft onderscheiden door zijn/haar bijdragen aan een relevant domein voor de kinderfysiotherapie. Bij de nominatie hoort een uitnodiging voor een invited lecture tijdens het jaarcongres van de NVFK, op 4 oktober 2024, (‘de Paul Helders Lecture’) en een beeldje dat door het KNGF/NVFK beschikbaar wordt gesteld. De lijst van laureaten tot nu is: Paul Helders, Laila de Groot, Bouwien Smits, Ria Nijhuis, Raoul Engelbert. De nominatie commissie bestaat uit de vorige laureaat, twee medewerkers van het KBC en twee leden van de NVFK.