raoul-engelbert-website.jpg
01 juli 2024

Symposium en afscheidsrede Prof. Dr. Raoul Engelbert

Op 20 juni jl. vond het afscheidssymposium plaats van onze bijzonder Hoogleraar Kinderfysiotherapie Prof. Dr. Raoul Engelbert in Amsterdam.

Tijdens dit symposium werd Raoul verrast en ontving hij een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Frits Naafs. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau! Voor de NVFK geen verrassing, want wij hebben de aanvraag voor de onderscheiding uiteraard ondersteund.

Raoul is zeer belangrijk geweest voor de kinderfysiotherapie. Raoul heeft zich zijn gehele werkende leven ingespannen om kinderen met een chronische ziekte of beperking zo gezond mogelijk op te laten groeien. Dit heeft hij gedaan als kinderfysiotherapeut, lector en hoogleraar. Hij is een grote verbinder tussen het onderzoek uitgevoerd op de universiteit en hogeschool, waarbij voor hem het kind en diens ouders en de ondersteunende praktijk altijd centraal staan. Hij zoekt naar kansen voor samenwerking, waardoor krachten gebundeld worden. Hierdoor heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek gericht op fysieke fitheid en fysieke activiteit (gezond beweeggedrag) voor kinderen met een chronische ziekte of beperking en de onderbouwing van het vakgebied Kinderfysiotherapie. Raoul heeft altijd een sterke link met de NVFK gehad, en heeft zich hierdoor ook altijd ingezet voor de ontwikkeling van de beroepsgroep Kinderfysiotherapie. De laatste jaren is hij zeer gedreven aan de slag gegaan met het opzetten van “Kind 2040”, met als doel faciliteren van kennisontwikkeling en kennisdeling om kinderen met een chronische ziekte of beperking zo goed mogelijk te ondersteunen. Hierbij is hij de aanjager en trekker geweest van een grote groep kinderfysiotherapeuten uit de praktijk, onderzoek en onderwijs waardoor samenwerkingsverbanden opgezet zijn om zorg, onderzoek en onderwijs te faciliteren en borgen voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. Hetgeen hem siert is dat hij ook werkt aan borging van “Kind 2040”, waardoor de activiteiten na zijn pensionering voortgezet kunnen worden door de krachtige groep die hij mede-gevormd heeft.

Wij zijn hem allen erg dankbaar voor zijn tomeloze inzet! Raoul ontzettend bedankt en we wensen jou alle geluk als pensionado!