onderzoek-wereldwijd.jpg
01 juli 2024

CSI code 003

De nieuwe Generieke Declaratie Standaard (GDS) 2.0 gaat niet per 1 juli in.

Wat de nieuwe datum wordt is nog niet bekend. Uit de testresultaten bleek dat niet alle EPD-leveranciers tijdig gereed zullen zijn. De branchepartijen (ZN, KNGF, PPN en NVvP) menen dat het risico dat zorgaanbieders niet in staat zijn te declareren te groot is om vast te houden aan de implementatiedatum. Na consultatie van de betreffende EPD-leveranciers zouden de branchepartijen begin juni besluiten over een nieuwe ingangsdatum. Doel is dat de overgang naar de GDS 2.0 soepel verloopt. De implementatie vindt in ieder geval plaats na de zomer. 

Voor de kinderfysiotherapie staat er in de GDS 2.0 één inhoudelijke wijziging op de aanspraakcodelijst.  Behandelingen voor kinderen worden op CSI code 003 gedeclareerd. De CSI codes 004 t/m 007 worden geschrapt omdat er voor het bepalen van de aanspraak geen onderscheid met CSI code 003 is.