gecoordineerde-aanpak-voor-dcd.jpg
18 april 2023

NVFK online webinar DCD: een gecoördineerde aanpak - diagnostiek op 18 april

Ieder kind zou zich, binnen zijn eigen mogelijkheden, optimaal moeten kunnen ontwikkelen op het gebied van bewegen in het dagelijks leven en sport. Daarbij zijn de omgeving en de context van het kind essentieel èn is het belangrijk dat een kind veerkracht ontwikkelt en betekenis ervaart in zijn omgeving en met zijn leeftijdsgenoten.

Als wij, kinderfysiotherapeuten, een grote sprong vooruit maken, namelijk naar 2040, belichten we idealiter bij álle kinderen die bij ons komen, de volgende drie pijlers:

  1. Fysiek functioneren
  2. Kind in de context
  3. Positieve gezondheid

 
Op 18 april duiken we in de diagnostiek rondom Developmental Coördination Disorder (DCD). Wanneer spreek je over DCD? Welke testen gebruik je en welke juist niet? En hoe zien we de visie van Kind 2040 terug in de diagnostiek bij deze doelgroep?
In deze webinar gaan we in gesprek met Ingrid van der Veer over het klinisch redeneerproces waarbij de hulpvraag van het kind en ouders centraal staat. Dorothee Jelsma gaat vervolgens in op de geschikte klinimetrie om de motoriek in kaart te brengen en de interpretatie van de uitkomsten. En Wendy Aertssen verteld ons alles over de fysieke fitheid van het kind met DCD. Na de kennisclips schuiven de experts aan bij Eugène Rameckers en Dimara van Driel om samen met hen in gesprek te gaan. We eindigen de avond met de mogelijkheid om live vragen te stellen. In een digitale omgeving kunnen vragen rechtstreeks beantwoord worden.
 
Maak ook jouw kennis over DCD diagnostiek compleet door 18 april aan te sluiten!

Programma
19:15 Start inloggen voor bezoekers 
19:30 Opening webinar DCD diagnostiek door tafelhosts 
19.35 Introductie van het onderwerp DCD
19.45 Klinisch redeneren door Ingrid van der Veer
20.00 Motorisch leren door Dorothee Jelsma
20.15 Fysieke fitheid door Wendy Aertssen
20.30 Korte terugkoppeling door tafelhosts
20.35 Pauze
20.45 Interactieve sessie met alle sprekers en tafelhosts
21.30 Live vragen stellen
22.00 Einde

Inschrijfkosten
€ 45,00 - NVFK leden  
€ 65,00 - niet-leden NVFK 
€ 10,00 - student Kinderfysiotherapie (NVFK aspirant lid) 
€ 20,00 - student (Kinder)fysiotherapie of KNGF student lid (stuur dan een e-mail naar [email protected] . Vermeld hierin de titel van de webinar en stuur een bewijs van inschrijving van je hogeschool mee.) 
GRATIS - Ere leden NVFK

Accreditatie
Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd voor 4 punten.

Ook vermeld op:
#kinderfysiotherapie #webinar #online #developmentalcoordinationdisorder #DCD #fysiekefitheid #kindindecontext #positievegezondheid