babyvoetjes.jpg
12 september 2024

Cursus cervicale mobiliteitsproblemen bij asymmetrische zuigelingen

De EWMM organiseert een boeiende cursusdag over zuigelingenasymmetrie, waarbij zowel theoretische als wel praktische vaardigheden worden gedoceerd.

Bedoeling is om vanuit de wetenschappelijke context de state of art aan te reiken en om de cursist handvaardigheid aan te reiken om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen m.b.t. de nekmobiliteit bij asymmetrische zuigelingen.

De cursus wordt gegeven door een kinderfysiotherapeut en een kinder-manueeltherapeut.

Accreditatie is gehonoreerd met 6 accreditatiepunten vakinhoudelijk deel bij KRF NL en voor Keurmerk.

Graag verwijzen we je naar de cursuspagina waar een en ander uitgebreid wordt uitgelegd.

Klik hier