kind-in-beweging-klein.jpg
14 juni 2024

Symposium "Kind in beweging"

Op 14 juni 2024 organiseert de Hogeschool Utrecht het symposium "Kind in beweging".

Vrijdag 14 juni 2024        ♦      Locatie: Heidelberglaan 7  UTRECHT          ♦        09:00 u tot 17:00 u     
 
W E L K O M!

Op een symposium dat in het teken staat van het uitwisselen van kennis uit onderzoeks-projecten over parental beliefs, optimale samenwerking tussen vakleerkracht en kinderfysiotherapeut, het gebruik van wearables, beweging met kinderen met een ernstige of ongeneeslijke ziekte of beperking, de optimale match tussen kind en rolstoel. Daarnaast mooie posterpresentaties van unieke studentenprojecten en voldoende tijd voor ontmoeting en uitwisseling tijdens de breaks en de lunch! Een inspirerende dag voor kinder-fysiotherapeuten, kinderergotherapeuten, kinderoefentherapaeuten en andere geïnteresseerden!

Nieuwsgierig?

Klik op de uitnodiging aan de rechterzijde voor alle informatie, programma en wijze van aanmelding.