helio-18-web.jpg
18 maart 2024

Introductie "Commissie Kind 2040"

De Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste van de wereld, dat is dé ambitie van 20 gezondheidsfondsen en het NOC-NSF.

De NVFK draagt uit dat dit ook moet gelden voor kinderen met een chronische ziekte of fysieke beperking. Dit is dan ook de aanleiding voor het oprichten van ‘Commissie Kind 2040’.

In 2021 kwam de commissie voor het eerst bij elkaar met de vraag: wat hebben de kinderfysiotherapeuten in Nederland nodig om optimaal bij te kunnen dragen aan deze missie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er in de afgelopen twee jaar d.m.v. afnames van enquêtes, semigestructureerde interviews, een tour door het land en co-creatie sessies input opgehaald bij ruim 200 kinderfysiotherapeuten.

Hiermee krijgt de commissie een steeds beter beeld van wat er nodig is en de eerste concrete stappen naar de realisatie van deze missie worden inmiddels gezet. Op deze pagina houden we jullie graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en mocht je vragen hebben of input willen leveren, heel graag!

Je kunt mailen naar [email protected].

Veel groeten,

Commissie Kind 2040 -leden:

Raoul Engelbert, Eline Bolster, Eugene Rameckers, Emma Verwaaijen, Ellen Hemler, Maaike Brienne, Mona Maghsudi en Sascha van der Velden