26 juni 2021

Vakblad vroeg- interview prof. dr. Ria Nijhuis en artikel over GODIVA-GoAPP

Twee interessante artikelen voor kinderfysiotherapeuten in het vakblad Vroeg.

Interview met prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden

Het belang om alert te zijn op een afwijkende ontwikkeling blijkt keer op keer uit de verschillende artikelen in het vakblad Vroeg.

Hoe eerder je erbij bent, hoe meer er is bij te sturen. En wie kan dit – naast de ouders – beter in de gaten houden dan de professional die met jonge kinderen werkt? Niet om alles wat anders gaat te problematiseren, wel om waar mogelijk en gewenst op vroege leeftijd ieder kind een kansrijke start te geven.

Dit laatste blijkt eens te meer uit het interview in het dagblad VROEG van oktober 2019 met prof. dr. Ria Nijhuis, één van de grondleggers van de kinderfysiotherapie. Hierin roept zij zorgprofessionals op hun grenzen te verleggen. “Het belang van het trainen van vaardigheden bij jonge kinderen met een achterstand moet veel meer aandacht krijgen” benadrukt zij met klem. “Een kind continu stimuleren is cruciaal voor het verbeteren van de ontwikkeling. De omgeving moet ze continu uitdagen om nieuwe oplossingen te zoeken, rekening houdend met de noodzakelijke rustmomenten. Hoe ouder het kind is, hoe gemakkelijker het zelf kan aangeven wat hij aan kan.” Van belang is ook naar het totale functioneren te kijken. “Motorische aspecten zijn namelijk nauw verweven met de cognitieve en emotionele ontwikkeling.” In het verlengde hiervan moet tijdige herkenning van syndromen op het netvlies van de zorgprofessional staan. In haar ogen gebeurt dit nu nog te weinig, waardoor jonge kinderen niet altijd een adequate behandeling krijgen.

Download het Interview met prof. dr. Ria Nijhuis in het tijdschrift VROEG van oktober 2019

Artikel door Dr. Jacqueline Nuysink

In de decembereditie 2018 van vakblad Vroeg is een artikel verschenen, geschreven door dr. Jacqueline Nuysink. Het artikel beschrijft de GODIVAonderzoeken vanuit de HU.

Download het artikel Slimmer kijken naar motorische ontwikkeling door dr. Jacqueline Nuysink in het tijdschrift VROEG van december 2018