15 juni 2021

Inspraak

Door jouw lidmaatschap kun je mede vorm en inhoud geven aan de toekomst van ons vakgebied en beroep. De NVFK staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal economische positie van de kinderfysiotherapeut.

Invloed op de toekomst van de kinderfysiotherapeut

Uiteraard kan niet iedereen even actief zijn voor de vereniging. Het ontbreekt leden soms aan tijd en mogelijkheden om zeer betrokken te zijn. Toch is ons gezamenlijke werk van groot belang voor datgene wat we als kinderfysiotherapeut zo liefhebben: ons vak in de praktijk.

Elk lid kan belangrijke beleidsbeslissingen met zijn/haar stem direct beïnvloeden. Of het nu gaat om de opleidingseisen voor kinderfysiotherapeuten, de verdere wetenschappelijke ontwikkeling, de promotie van het vak en de kwaliteitssystemen, je kunt direct meebeslissen. Via jouw stem in de algemene ledenvergadering (ALV). Hierbij is uiteraard ook ruimte voor discussie en het inbrengen van ideeën. Dit is de essentie van de beroepsvereniging: samen beslissingen nemen over onze toekomst als kinderfysiotherapeut.   

Maak dus gebruik van jouw invloed: voed het bestuur met je know-how en beslis mee over het beleid van de vereniging. Vanzelfsprekend kun je ook buiten de ALV contact opnemen met het bestuur. Bovendien is de vereniging altijd op zoek naar leden die zich willen inzetten als project- of commissielid.

Kortom: we hebben je nodig als lid, want jij beslist.