jacqueline-nuysink-2023_website.jpg
21 september 2023

Dr. Jacqueline Nuysink

Voorzitter (ad interim)

Vanaf september 2023 ben ik de NVFK-voorzitter ad interim. Een tijdelijke aanstelling, omdat het naar mijn mening goed is voor de NVFK om op zoek te gaan naar een jongere-generatie-voorzitter, die bij voorkeur nog in het kinderfysiotherapeutische werkveld staat. Totdat we die gevonden hebben zal ik met veel plezier en inzet de voorzitterstaken op mij nemen.

In mijn werkzame leven als kinderfysiotherapeut heb ik lang gewerkt in mijn eigen praktijk(en) in de eerstelijn, en deels op het speciaal onderwijs. In die periode was ik eerder NVFK-bestuurslid (1999-2006), met de portefeuilles regiobeleid, congressen, penningmeesterschap en vice-voorzitter. 

Vanaf 2005 ben ik gaan werken bij Hogeschool Utrecht als docent en later hoofd van de toen nieuw gestarte masteropleiding fysiotherapie, specialisatie kinderfysiotherapie tot mijn pensioendatum eind 2019. In die periode heb ik veel ervaring opgedaan met het (ontwikkelen van) onderwijs. Naast het onderwijs, ben ik in 2012 gepromoveerd aan de UU op het onderwerp Asymmetrie en prematuren. Daarna was ik tot eind 2021 als senior-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Leefstijl en Gezondheid, onderzoekslijn Kind in beweging van de HU, met focus op onderzoek bij zuigelingen en hun ouders. Bij het eerste Europese kinderfysiotherapiecongres dat wij op de HU organiseerden in november 2019 mocht ik het erelidmaatschap van de NVFK ontvangen.

Binnen de NVFK heb ik de afgelopen twee jaar het voortouw mogen nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe Beroepsprofiel Kinderfysiotherapeut 2023.

Als voorzitter zal ik mij inzetten voor een beroepsvereniging die goed draait en financieel gezond is. Specifieke aandachtsgebieden zijn de samenwerking met de andere Beroepsinhoudelijke verenigingen, het KNGF en het SKF, en met externe stakeholders, met onderwijs-gerelateerde zaken en visie en beleid ten aanzien van Kind 2040. Een toekomstbestendige kinderfysiotherapie gaat mij zeer aan het hart.

 

Dr. Jacqueline Nuysink

Voorzitter NVFK a.i.