16 januari 2024

Professionale standaard

Onderdeel van de KNGF Beroepscode is de professionele standaard. De kinderfysiotherapeut wordt geacht zich bij de beroepsuitoefening te laten leiden door deze professionele standaard. De professionele standaard is het geheel van professionele waarden en normen dat beschrijft wat in een bepaalde situatie ‘goed hulpverlenerschap’ is.

Vanwege het specifieke karakter van de kinderfysiotherapie met haar eigen domein heeft de NVFK de documenten die onderdeel zijn van de professionele standaard verzameld en weergegeven in het document Professionele standaard kinderfysiotherapie (2022). Deze tref je aan de rechterzijde op deze pagina.