27 juni 2021

Rol kinderfysiotherapeut bij het sportende kind (position paper)

Op 22 april 2021 heeft de NVFK de position paper 'De rol van de kinderfysiotherapeut bij het sportende kind' gelanceerd.

Position paper

Aan de hand van verschillende portretten van kinderen wordt de rol van de kinderfysiotherapeut ge├»llustreerd in de context van zorg, school, vrije tijd en sport. De verschillende verhalen geven voorbeelden weer van de rol die de kinderfysiotherapeut kan hebben als er een specifieke hulpvraag is op het gebied van bewegen.

In de netwerkplaatjes is weergegeven met welke organisaties en personen de kinderfysiotherapeut contact heeft en overlegt. De kaders schetsen de belangrijkste activiteiten van de kinderfysiotherapeut. Je leest hoe de kinderfysiotherapeut de zorg verbindt met bewegen en sport, zodat elk kind mee kan doen.

Download de position paper