27 juni 2021

Behandelen op school en leerplicht

Naar aanleiding van vragen van leden over behandelen op school in relatie tot leerplicht en verzuim, hebben wij navraag gedaan bij de Rijksoverheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderstaand antwoord hebben wij hierover ontvangen en delen wij met toestemming van het ministerie.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.