27 juni 2021

Legitimatieplicht

Voor iedereen geldt in de zorg een identificatieplicht.

Wet- en regelgeving

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Als geldig legitimatiebewijs gelden:

  • Een geldig paspoort
  • Een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • Vreemdelingendocument

Vanuit de NVFK is herhaaldelijk aangeven dat er binnen de beroepsgroep problemen gesignaleerd worden wat betreft de identificatieplicht bij met name jonge kinderen.

Voor de eerste als tweede (en derde) lijn blijft deze wet echter van kracht en hebben we als zorgverlener de plicht de ouder hierop te wijzen bij het aangaan van de behandelrelatie. Ouders mogen wel in staat gesteld worden om binnen 14 dagen een bewijs van identificatie te overhandigen.