toestemming.jpg
05 juli 2023

Toestemming voor uitwisseling informatie

In verband met het medisch beroepsgeheim is het niet toegestaan informatie over patiënten zonder toestemming van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger te delen met andere zorgverleners en derden.

Per leeftijdsgroep gelden verschillende regels. Zo is de toestemming voor 0-12 jarigen voorbehouden aan ouders/verzorgers, bij 12-16 jarigen is toestemming van zowel de patiënt als de ouders/verzorgers noodzakelijk en vanaf 16 jaar voldoet toestemming van de patiënt. Naast het vragen om toestemming is het informeren van de ouders/verzorgers en de patiënt essentieel. Daarom zijn er twee informatiefolders opgesteld, die je aan de patiënt en/of ouders/verzorgers meegeeft wanneer je om toestemming vraagt. Onderstaande documenten kun je gebruiken binnen je eigen praktijk.

Het is toegestaan om met de verwijzer te overleggen, mits de verwijzer medebehandelaar is. Huisartsen zijn dit vaak niet.

Toestemmingsverklaring

Dit is het formulier voor het uitwisselen van informatie.

Gescheiden ouders

In het geval van gescheiden ouders, met gedeelde voogdij, is toestemming van één van de ouders voldoende, wanneer er sprake is van goed overleg. Vraag dit goed na en leg dit vast in het dossier. Wanneer het contact tussen ouders niet goed is, wordt aangeraden beide ouders te laten tekenen.

Dossiervoering

Zorg dat je goed in het dossier vastlegt wat je met ouders en patiënt hebt besproken omtrent toestemming. Ga uit van wat je verteld wordt, bij twijfel neem je bijvoorbeeld contact op met de andere ouder.
Zorg dat je dossier zodanig is vastgelegd, dat alle gezaghebbenden het dossier kunnen inzien.

Niet meer dan nodig

Vraag alleen toestemming voor uitwisseling van informatie met derden die relevant zijn.

Voorlichtingsfolders

Bij de Toestemmingsverklaring hoort ook een voorlichtingsfolder voor ouders/verzorgers. Het is namelijk vooral belangrijk dat ouders/verzorgers of de patiënt goed geïnformeerd worden over wat er met medische gegevens gedaan wordt. Het is dus belangrijk dat je, wanneer je de ouders/verzorgers een toestemmingsverklaring laat tekenen, ze ook een voorlichtingsfolder (standaard PDF) meegeeft of mailt.

Er zijn twee voorlichtingsfolders gemaakt: voor 0-12 jarigen en voor kinderen vanaf 12 jaar.
Desgewenst kun je in de voorlichtingsfolder PRINT-versie, je praktijknaam en contactgegevens zelf toevoegen. Na aanvulling van je contactgegevens, sla je het als PDF op om dan digitaal te kunnen versturen. Deze kun je ook uitprinten om persoonlijk mee te geven.

Wij raden aan om alle ouders/verzorgers van patiënten een toestemmingsverklaring te laten invullen.

Je vindt de betreffende Toestemmingsverklaringen en de Voorlichtingsfolders, hieronder:

 

Toestemmingsverklaring tot 16 jaar

Toestemmingsverklaring vanaf 16 jaar

Voorlichtingsfolder 0-12 jaar

Voorlichtingsfolder vanaf 12 jaar

Voorlichtingsfolder 0-12 jaar PRINT-versie

Voorlichtingsfolder vanaf 12 jaar PRINT-versie