27 juni 2021

Toestemming voor uitwisseling informatie

In verband met het medisch beroepsgeheim is het niet toegestaan informatie over patiënten zonder toestemming van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger te delen met andere zorgverleners en derden.

Per leeftijdsgroep gelden verschillende regels. Zo is de toestemming voor 0-12 jarigen voorbehouden aan ouders/verzorgers, bij 12-16 jarigen is toestemming van zowel de patiënt als de ouders/verzorgers noodzakelijk en vanaf 16 jaar voldoet toestemming van de patiënt. Naast het vragen om toestemming is het informeren van de ouders/verzorgers en de patiënt essentieel. Daarom zijn er drie informatiefolders opgesteld, die je aan de patiënt en/of ouders/verzorgers meegeeft wanneer je om toestemming vraagt. Onderstaande documenten kun je gebruiken binnen je eigen praktijk.

Toestemmingsformulier

Dit is het toestemmingsformulier voor het uitwisselen van informatie.

Bij dit toestemmingsformulier hoort ook een voorlichtingsfolder voor ouders/verzorgers. Het is namelijk vooral belangrijk dat ouders/verzorgers of de patiënt goed geïnformeerd worden over wat er met medische gegevens gedaan wordt. Het is dus belangrijk dat je, wanneer je de ouders/verzorgers een toestemmingsformulier laat tekenen, ze ook een voorlichtingsfolder meegeeft of mailt. In het geval van gescheiden ouders, met gedeelde voogdij, moeten beide ouders toestemming geven.

Er zijn twee voorlichtingsfolders gemaakt: voor 0-12 jarigen en voor kinderen vanaf 12 jaar.
In de voorlichtingsfolder kun je je praktijknaam en contactgegevens zelf toevoegen.

De pdf-versie is bedoeld om na aanvulling van je contactgegevens als PDF op te slaan en dan digitaal te versturen. De printversie is om persoonlijk te geven.

Wij raden aan om alle ouders/verzorgers van patiënten een toestemmingsformulier te laten invullen.

Je kunt het formulieren en de verschillende versies van de folder hieronder downloaden.

Toestemmingsformulier

 

Toestemmingsformulier vanaf 16 jaar

Voorlichtingsfolder 0-12 jr - PRINT

Voorlichtingsfolder 0-12 jr - PDF

Voorlichtingsfolder vanaf 12 jr - PRINT

Voorlichtingsfolder vanaf 12 jr - PDF