27 juni 2021

Behandelindex - toelichting (2021)

Naar aanleiding van de vele vragen van leden met betrekking tot de behandelindex en dan met name de relatie van de behandelindex tot de kinderfysiotherapeutische behandeling en de specifieke kinderfysiotherapiepraktijk, heeft de NVFK zich hier de afgelopen periode verdergaand in verdiept. De NVFK had daarbij toegang tot data die door Vektis gebruikt worden om de behandelindex voor de verschillende praktijken te berekenen.

Met name, maar niet alleen, diagnosecode 9379 die regelmatig door kinderfysiotherapeuten wordt gebruikt, is uitgebreid onderzocht en bekeken.