22 juni 2021

Dermatomyositis, polymyositis en sporadisch ‘inclusion body'- myositis (2005)

De myositiden vormen een groep van verwante ziekten. De richtlijn was vanaf het begin bedoeld voor de drie ziektebeelden die in de titel worden genoemd. Deze drie behoren tot de meest voorkomende; ze kunnen aanleiding geven tot ernstige handicap en tot een verkorte levensverwachting. In klinische kenmerken tonen ze overeenkomst, maar in mogelijkheden van behandeling verschillen ze aanmerkelijk.

Doel richtlijn

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoeken en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen. De richtlijn bevat aanbevelingen aangaande efficiënte diagnostiek en effectieve behandeling van DM, PM en sIBM bij volwassenen en kinderen.

Voor wie

De richtlijn is bedoeld voor de volgende specialismen:  (kinder)neurologie, (kinder)reumatologie, dermatologie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, revalidatiegeneeskunde, paramedische beroepen en pathologie. Het KNGF participeerde niet in de werkgroep. Fysiotherapie wordt wel kort genoemd.

Richtlijn 'Dermatomyositis, polymyositis en sporadische "inclusion body"-myositis'