22 juni 2021

Duchenne Spierdystrofie (2021)

Duchenne spierdystrofie (DMD) is een ernstige spierziekte waarvan de eerste verschijnselen vaak al voor het tweede levensjaar zichtbaar zijn. De diagnose wordt meestal gesteld in het 3e en 4e jaar. Het is een progressieve ziekte waarbij naast toenemende spierzwakte ook meerdere organen zijn aangedaan. DMD komt bij één op de vierduizend tot zesduizend pasgeboren jongens voor. De aandoening komt ook voor bij meisjes, dit is echter zeer zeldzaam.

Doel richtlijn

Deze richtlijn richt zich op de multidisciplinaire behandeling van patiënten met DMD.

Voor wie

De richtlijn is primair bedoeld voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met DMD. Natuurlijk kunnen ook overige (zorg)professionals deze richtlijn raadplegen.

Namens het KNGF en de NVFK vertegenwoordigen dhr. dr. Menno van der Holst en mw. dr. Merel Jansen de fysiotherapie in de werkgroep. Het KNGF heeft samen met de NVFK commentaar gegeven op de conceptrichtlijn (Karel Pelger, Bijke van Dongen, Hanke van der Borg, Marnix van Leeuwen, Femke Driehuis).

Ga naar de Richtlijn Duchenne Spierdystrofie (DMD) in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten