24 juni 2021

Pijnobservatielijst MOBID-2-NL

MOBID-2 is een pijnobservatielijst die, hoewel ontwikkeld voor dementerende ouderen, ook bruikbaar kan zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. De lijst is één van de weinige observatielijsten waarbij er aandacht is voor bewegingspijn.

Doel meetinstrument

Vermijding van bewegingspijn door de cliënt (en daardoor het niet opmerken door de verzorgers) wordt hierbij doorbroken door geleide bewegingen van verschillende lichaamsdelen. Ook voor mensen met verstandelijke beperking is dit relevant in verband met hun risico op pijnlijke aandoeningen in het bewegingssysteem (gewrichten, botten en/of spieren) door aangeboren afwijkingen en door veroudering waarbij er aandoeningen zijn in het bewegingssysteem.

De oorspronkelijke versie voor mensen met dementie heeft een goede betrouwbaarheid en validiteit, maar het moet nog onderzocht worden of dit ook geldt voor bij mensen met verstandelijke beperking (bijvoorbeeld in verband met motorische stoornissen).

Afnameprocedure

Tijdens de ochtendverzorging wordt de cliënt gevraagd om vijf bewegingen te doen. Wanneer dit niet (goed) lukt, dan wordt de cliënt begeleid bij het maken van deze bewegingen. Gedurende elke beweging wordt er aangekruist of er geluiden, gezichtsuitdrukking en/of verzetsbewegingen zijn geobserveerd en hoe hoog de pijnintensiteit wordt geschat (schaal 0-10). Daarna wordt er voor vijf lichaamsgebieden de pijnintensiteit (0-10) aangekruist tijdens observatie op dat moment en de afgelopen week. Ten slotte wordt er een algehele pijnintensiteitscore gegeven (0-10) gebaseerd op alle observaties.

Er zijn geen trainingen in het gebruik van de MOBID-2-NL. Wel kun je eventueel mailen met [email protected] voor gebruik van de lijst bij mensen met dementie.

Extra informatie