23 juni 2021

JGZ Richtlijn Motorische Ontwikkeling

Het is belangrijk motorische-ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk vast te stellen, zodat er ingegrepen kan worden. De effecten van een afwijking hebben namelijk negatieve gevolgen voor zowel het individuele kind, als het gezin.

Doel richtlijn

De JGZ-richtlijn Motorische Ontwikkeling (2019) geeft richting aan het handelen van JGZ-professionals in hun contacten met kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar en hun ouders. De richtlijn geeft zicht op de normale motorische ontwikkeling, de beoordeling van de motorische ontwikkeling en de risicofactoren. De richtlijn gaat ook in op de preventie, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen.

Voor wie

De richtlijn is bestemd voor jeugdartsen, verpleegkundig-specialisten Preventieve Zorg, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten.

De richtlijn behandelt de normale motorische ontwikkeling, oorzaken voor ontwikkelingsproblemen, meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden om de motorische ontwikkeling te beoordelen en behandelmogelijkheden. 

Kinderfysiotherapie wordt veelvuldig genoemd en kan een rol vervullen in de diagnostiek en behandeling van kinderen met motorische problemen.