22 juni 2021

JGZ Richtlijn Extremiteiten (2019)

Deze richtlijn geeft zicht op voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing voor diverse aandoeningen aan de extremiteiten. De onderwerpen die aan de orde komen zijn onderverdeeld in drie thema’s: algemene aandoeningen van de extremiteiten, stands-afwijkingen en pijnklachten.

Doel richtlijn

De JGZ kan bij veel waarneembare kenmerken en vragen over de extremiteiten een belangrijke rol spelen in het normaliseren van de bevindingen en het adviseren van de ouders/jeugdigen. Hiervoor moet men goed op de hoogte zijn van normale variaties en alarmsignalen.

Met de juiste uitleg en advisering kunnen onnodige zorgen en onnodig gebruik van de zorg worden voorkomen. Het belang van tijdig opsporen van aandoeningen aan de extremiteiten is voorkómen dat aandoeningen en klachten verergeren, omdat dit kan leiden tot een afwijkende of achterblijvende motoriek, tijdelijke of blijvende functiebeperking of standsafwijking, pijnklachten en onnodig zorggebruik.

Voor wie

Deze richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten , jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten). Het KNGF /de NVFK is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling of het klankbord rondom deze richtlijn. 

Kinderfysiotherapie wordt wel genoemd als partij die betrokken kan zijn bij de signalering, verwijzing, diagnosticering en behandeling van kinderen met aandoeningen aan de extremiteiten.