24 juni 2021

Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (2016)

EHBO is helpend gedrag en de eerste zorg bij een acute ziekte of letsel. De doelstellingen van een eerstehulpverlener zijn onder andere het behoud van leven, het verlichten van lijden, het voorkomen van verergering van ziekte of letsel en het bevorderen van herstel. EHBO kan door iedereen in elke situatie worden gestart en omvat daarnaast ook zelfzorg.

Doel richtlijn

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp zijn ontwikkeld met medewerking en goedkeuring van het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis, het Medisch Comité van Het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Deze richtlijnen vormen het kader voor de eindtermen en het lesmateriaal van Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis en het NIBHV. Als uitgangspunt is genomen dat de te verlenen Eerste Hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op de meerwaarde voor het slachtoffer.

Voor wie

Het document geeft een duidelijk overzicht over hoe eerste hulp te verlenen bij bv. bewustzijnsverlies, bloedverlies, epileptische aanval enz. Dit document kan als naslagwerk dienen voor de kinderfysiotherapeut.