25 juni 2021

JGZ-richtlijn Opsporen oogafwijkingen (2019)

De richtlijn ‘Opsporen oogafwijkingen’ beschrijft het hele opsporingsprogramma voor oogafwijkingen voor jeugdigen van 0-18 jaar.

Doel richtlijn

Deze richtlijn beoogt door systematisch onderzoek afwijkingen aan het oog en het gezichtsvermogen vroegtijdig op te sporen om gezondheidswinst te behalen en oogafwijkingen te voorkomen. Dit geldt vooral voor gezondheidswinst door bij te dragen aan het vroeg opsporen van een amblyopie (lui oog), zodat effectieve behandeling mogelijk is. Hiervoor is het nodig dat medewerkers van de jeugdgezondheidszorg de meest optimale methoden op de meest optimale momenten hanteren.

Voor wie

Dit document is bedoeld voor jeugdgezondheidszorg [JGZ] professionals en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele jeugdigen en hun ouders/verzorgers met betrekking tot de screening op oogafwijkingen. JGZ-professionals zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten.

Het NVFK was niet betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijn, maar het document kan wel interessant zijn voor kinderfysiotherapeuten als achtergrondinformatie. 

Ga naar de Startpagina richtlijn: Opsporen oogafwijkingen (2019)