24 juni 2021

Zorgstandaard Chronische Pijn (2017)

Chronische pijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Chronische pijn vraagt om een integrale benadering en dus een multidisciplinaire aanpak. Heldere, niet-vrijblijvende afspraken tussen zorgprofessionals onderling, en tussen zorgprofessionals en andere betrokkenen zoals patiënten, zorgverzekeraars, overheid zijn essentieel.

Doel richtijn

Het doel van de Zorgstandaard Chronische Pijn is om een bijdrage te leveren aan:

  • tijdige herkenning van patiënten met (dreigende) chronische pijn;
  • een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt en zorgprofessional;
  • optimale inrichting en uitvoering van preventie van, en zorg voor, chronische pijn.

Voor wie

De zorgstandaard heeft betrekking op het gehele zorgcontinuüm binnen en tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn, vanuit het principe van de stepped care (getrapte zorg). Bij stepped care wordt een patiënt altijd de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling aangeboden die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek.

Het KNGF participeerde in de werkgroep.