24 juni 2021

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen veel voor. Een Nederlandse cohortstudie liet zien dat 14,6% van de tienjarigen somatische klachten zonder medische diagnose had. Bij een derde van deze groep persisteerden de klachten tussen het tiende en 17e levensjaar.

Doel richtlijn

Het doel van de richtlijn is het komen tot betere herkenning, diagnostiek en behandeling van SOLK bij kinderen of bij kinderen met een verhoogd risico daarop, in samenhang met de klinische behandelrichtlijnen. Het doel is om SOLK sneller te herkennen, te erkennen en goede behandeling in te zetten zonder een (te) lang diagnostisch traject.

Voor wie

Deze richtlijn is geschreven voor zorgverleners van kinderen met SOLK in de preventieve gezondheidszorg (jeugdgezondheidszorg) en de curatieve gezondheidszorg in de eerste, tweede en derde lijn.

De richtlijn is geautoriseerd door de NVFK en het KNGF. Marloes Meurs participeerde namens beide verenigingen in de werkgroep. 

De NVFK en het KNGF hebben gezamelijk een Advies inzake de behandeling van deze doelgroep opgesteld

 

Ga naar de richtlijnpagina van de NVK  

Ga naar de Zorgstandaard SOLK van het GGZ 

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.