23 mei 2022

GEZONDE GENERATIE: NL JEUGD OOK MET EEN BEPERKING / CHRONISCHE AANDOENING

In een persbericht van 20 mei 2020 bundelen NOC*NSF, de Nederlandse Loterij en twintig gezondheidsfondsen de krachten om in 2040 “de Jeugd in Nederland in 2040 de gezondste van de wereld te maken.

Tijdens het 35- jarig jubileum congres van de NVFK werd bovenstaand thema “Gezonde Generatie: Jeugd in Nederland, ook met een beperking / chronische aandoening, in 2040 de gezondste van de wereld” geïntroduceerd en met de bezoekers besproken. De reacties waren zeer enthousiast en kruisbestuiving tussen dagelijkse praktijk en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs werd aangemoedigd.

Bovenstaande plannen maken deel uit van een “open document”.

Dat betekent dat jullie van harte worden uitgenodigd om mee te denken.

Hoe doen we dat dan?

  • De NVFK gaat in mei en september het land in om bovenstaande met jullie te bespreken. We gaan in gesprek met de 1e, 2e en 3e lijn en touren door Nederland.

  • Op 13 juni 2022, in de avond, gaan we digitaal met jullie in gesprek. De uitnodiging volgt.

Kortom, er is veel gebeurd maar er moet ook nog heel veel gebeuren en dat doen we samen!

Stand van zaken:
Het onderzoekers netwerk van de NVFK, waar 40 (bijna) gepromoveerde kinderfysiotherapeuten zich voor hadden aangemeld werd gestart en na kennismaking met elkaars onderzoek werd gesproken hoe dit thema de komende jaren uit te werken en naar de praktijk te brengen. Hiermee wordt een nauwe verbinding tussen wetenschap en werkveld uitgebouwd zodat de kennishiaten en evaluatie van zorg meer geïntegreerd worden in onderzoeksvragen en implementatie.

Bovenstaande thema wordt ook gebruikt om de samenwerking in de regio te bevorderen. De samenwerking tussen de particuliere eerste lijns praktijken, de revalidatiecentra (tweede lijn) en de (academische) ziekenhuizen (derde lijn) kan beter, waarbij van elkaar moet worden geleerd met betrekking tot de inhoud van de kinderfysiotherapie en  verwijzingen. Daarnaast moet kennis van bovenstaand thema worden geïntegreerd in overleg met de vier opleidingen kinderfysiotherapie (Hogeschool Utrecht, Avans+, Hogeschool Rotterdam en Breederode Hogeschool).

Lees verder