25 juni 2021

Meldcode Kindermishandeling

Als kinderfysiotherapeut werk je met kinderen. Het kan voorkomen dat je vermoedt dat een kind slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar dan? Met de KNGF-Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling weet je exact wat te doen. Iedere hulpverlener moet de meldcode gebruiken. In deze meldcode staan de verplichte stappen beschreven.

Lees alles over de KNGF-Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling op de KNGF website.