26 juni 2021

PROMs (Patient Reported Outcome Measures)

NVFK is actief met het ontwikkelen van een PROM in de kinderfysiotherapie. Een PROM - Patient Reported Outcome Measure - is een vragenlijst waarin de cliënt aangeeft wat de status van zijn/haar functioneren op dat moment is. De NVFK heeft in samenwerking met het Radboud UMC, afdeling IQ healthcare een conceptversie van de PROM opgesteld om het functioneren van het kind en zodoende de kwaliteit van de behandeling te kunnen meten.

De conceptversie is samengesteld door kinderfysiotherapeuten, kinderartsen, jeugdartsen, leerkrachten, gymdocenten en ouders. Om te beoordelen of deze digitale vragenlijst daadwerkelijk in de kinderfysiotherapeutische praktijk te gebruiken is, wordt binnenkort gestart met het toetsen van deze concept PROM. Hierin worden de resultaten van de ingevulde vragenlijsten beoordeeld.

Deelnemen?

Het bestuur van de NVFK nodigt kinderfysiotherapeuten van harte uit om deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op kinderen van 0 – 18 jaar, met hulpvragen gericht op motorische ontwikkelingsproblematiek en orthopedische problematiek (80% van het totaal aantal hulpvragen in Nederland).

Meer informatie kunt u lezen in de download die verschijnt als je inlogt als lid.

Interesse?

Heb je interesse om aan het onderzoek deel te nemen of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar [email protected] waarin je je naam, praktijknaam en praktijkadres (stad/dorp) vermeldt voor meer informatie over het project.

Alvast bedankt voor je deelname!

Bestuur NVFK

Update PROM

Update ontwikkeling kinderfysiotherapeutische PROM na kaderbijeenkomst: Dank aan de deelnemers voor hun input! Op dinsdag 22 maart 2016 vond een kaderbijeenkomst plaats op het hoofdkantoor van het KNGF op initiatief van de NVFK in samenwerking met het Radboudumc, afdeling IQ healthcare. Deze kaderbijeenkomst werd gehouden in het kader van het PROM-project, gericht op de ontwikkeling van een PROM voor motorische ontwikkelingsproblematiek en orthopedische problematiek binnen de kinderfysiotherapie. Tijdens deze bijeenkomst gaf Mark van de Ven inzicht in de ontwikkelingen tot dusver en de huidige stand van zaken van de te ontwikkelen PROM. Na deze uiteenzetting volgde een inhoudelijke discussie onder leiding van Philip van der Wees samen met Ria Nijhuis- van der Sanden: hierbij werd input gevraagd werd van de aanwezige kaderleden, regiovertegenwoordigers en het bestuur van de NVFK. De eerste resultaten van de enquête over de verschillende domeinen binnen de verschillende leeftijdscategorieën werden besproken. Daarnaast werd tijdens deze inhoudelijke discussie door de deelnemers aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor de specifieke vraagstelling bij een op het kind / ouder gerichte PROM. Ook werden voorkeuren uitgesproken omtrent de praktische eigenschappen van de PROM om zodoende tot een zo optimaal mogelijke praktische implementatie te komen.

Namens de projectgroep worden alle deelnemers aan deze kaderbijeenkomst bedankt voor hun input tijdens deze bijeenkomst. De diepgaande input en brede kijk van de deelnemers zorgt voor voldoende aanknopingspunten voor het vervolg van het project naar de ontwikkeling van een PROM binnen de kinderfysiotherapie. Ook dank aan alle deelnemers die de enquête ingevuld hebben. Voor verdere updates omtrent de ontwikkeling van de kinderfysiotherapeutische PROM kunt u de nieuwsbrief van de NVFK in de gaten te houden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de NVFK via [email protected].