26 juni 2021

Vakinhoudelijk nieuws

Hier lees je actueel vakinhoudelijk nieuws (alleen voor leden).

Gymmermansoog

De NVFK heeft als consortiumpartner een bijdrage geleverd aan het project Gymmermansoog. In het Gymmermansoogproject onderzocht het lectoraat Bewegen In en Om School (BIOS) de validiteit en betrouwbaarheid van de 4-Vaardighedentest; een veelgebruikt en praktisch meetinstrument. Daarnaast ontwikkelde het lectoraat afkapwaarden volgens een stoplichtmodel:

• Groen: leeftijdsconforme motorische ontwikkeling;
• Oranje: matige motorische achterstand;
• Rood: ernstige motorische achterstand.

Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek
Voor kinderen met een ernstige achterstand (‘rood’) ontwikkelde het BIOS-lectoraat de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek. Binnen deze route hebben de vakleerkracht Bewegingsonderwijs, intern begeleider, groepsdocent, ouders, jeugdarts en fysiotherapeut elk hun eigen rol. Deze factsheet geeft een overzicht van de resultaten.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.