17 januari 2022

Factsheet Sensorische Integratie (Therapie) of Sensorische Informatieverwerking

Kinderfysiotherapie en Sensorische Integratie (Therapie) of Sensorische Informatieverwerking (SI(T)

In de beleidsverklaring lees je de reactie van de NVFK als beroepsvereniging op de factsheet. De factsheet laat zien dat er onderzoek beschikbaar is waarop besluiten genomen kunnen worden. Op basis van deze informatie heeft het bestuur conclusies en aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het voorgenomen beleid. Het domein van de kinderfysiotherapeut vormt daarin het uitgangspunt. De beleidsverklaring is vastgesteld in de NVFK-bestuursvergadering van 6 september 2021.