25 juni 2021

Pediatric physical therapists with PhD

In ons vak speelt wetenschappelijk onderzoek een grote rol. Inmiddels zijn er al meerdere kinderfysiotherapeuten gepromoveerd op allerlei onderwerpen. Het werk van deze experts levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het kinderfysiotherapeutisch behandelproces.

Promovendi in de kinderfysiotherapie

Deze lijst is met zorgvuldigheid samengesteld voor onze leden. 

Lijst met gepromoveerde kinderfysiotherapeuten - voor het laatst herzien oktober 2021.

(In de downloads vind je de lijst met emailadressen.)